Vietnamese | English
GIỚI THIỆU
ĐỀ TÀI - DỰ ÁN
BÁO CÁO - CÔNG TRÌNH
SẢN PHẨM CÔNG NGHỆ
HỢP TÁC QUỐC TẾ
SẢN PHẨM MỚI
THIẾT BỊ ĐO VÀ ĐIỀU KHIỂN ĐỘ pH : PHC-62K

..........................................................
MÁY ĐO ĐỘ MUỐI SM-802

TRANG CHỦ

Ngày mở cửa phòng thí nghiệm
Thực hiện công văn số 1027/KHCNVN-ƯDTKCN ngày 27 tháng 7 năm 2010 của Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam về việc tổ chức ngày mở cửa phòng thí nghiệm (The Open Day) nhân dịp kỷ niệm 35 năm thành lập Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam nhằm mục đích giới thiệu trực tiếp năng lực khoa học công nghệ, các kết quả, thành tựu nghiên cứu khoa học công nghệ và trao đổi, chia sẻ các thông tin có liên quan tới các vị khách, đồng nghiệp và đặc biệt các sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh trong và ngoài Viện KHCNVN, Viện Vật lý Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức ngày mở cửa các phòng thí nghiệm dự kiến vào ngày 26 và 27/10/2010.
Xem tiếp
Hội nghị khoa học và thực tiễn - Đà Lạt 20 - 21/08/2010
Với chủ trương đưa kết quả khoa học công nghệ vào phục vụ cuộc sống; khoa học, công nghệ phải xuất phát từ nhu cầu của kinh tế - xã hội, trong nhiều năm qua, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã tổ chức hội nghị “KHOA HỌC CÔNG NGHỆ GẮN VỚI THỰC TIỄN”.
Xem tiếp
 
QUẢNG CÁO
Thiết bị điều khiển
............................................................
Thiết bị công nghệ điện mặt trời
............................................................
Thiết bị đo
............................................................
Thiết bị từ